مواد، تجهيزات و سازه هاي دريايي صنايع فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي و گاز طبيعي مواد، تجهيزات و سازه هاي دريايي صنايع فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي و گاز طبيعي

« بازگشت

Materials equipment and offshore structures for petroleum petrochemical and natural gas industrie

TC67
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه دریافت ها
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه