پیمایش پیمایش

سيستم هاي اندازه گيري و سايزبندي لباس ها سيستم هاي اندازه گيري و سايزبندي لباس ها

« بازگشت

سيستم هاي اندازه گيري و سايزبندي لباس ها -Sizing systems and designations for clothes -TC 133

TC133
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه دریافت ها
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه