پیمایش پیمایش

سيستم هاي اندازه گيري براي چکمه ها و کفش ها سيستم هاي اندازه گيري براي چکمه ها و کفش ها

« بازگشت

Footwear sizing designations and marking systems-TC137-سيستم هاي اندازه گيري براي چکمه ها و کفش ها

TC137
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه دریافت ها
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه