مديريت درخواستهاي کتب و مجلات

       
وضعیت:        سمت شغلی:        نوع استاندارد:   
       
از تاریخ:    روز ماه سال                  تا تاریخ:    روز ماه سال
   
   
       
ردیف نام نام خانوادگی نوع درخواست موضوع عنوان سمت شغلی محل خدمت نام مرکز محل خدمت تاريخ درخواست وضعیت
1 یونس لک کتاب برق قدرت AC power systems handbook سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
2 یونس لک کتاب برق قدرت Electric power transformer engineering سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
3 یونس لک کتاب برق قدرت Energy management handbook سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
4 یونس لک کتاب برق قدرت Electrical energy systems سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
5 یونس لک کتاب برق قدرت Energy in the 21st century سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
6 یونس لک کتاب برق قدرت Sustainable energy consumption and society سایر اهواز شرکت فولاد اکسین خوزستان 9/8/1398 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
7 سیروس کریمانه کتاب مدیریت A complete guide to technical trading tactics سایر تهران سولیکو کاله 16/2/1398 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
8 ابراهیم قربانی کتاب مهندسی شیمی Fluid Flow for Chemical Engineers.pdf.pdf سایر استان گلستان شرکت دنا بام گلستان 16/12/1398 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
9 سیده فرزانه موسوی کتاب استاندار ایمنی تجهیزات نفتی استاندار ایمنی دانشجو دانشجو دانشجو 13/12/1398 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
10 ouennqrc mxnydccp کتاب 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 oxuaukan 5/9/1397 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
11 ouennqrc mxnydccp کتاب 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 oxuaukan 5/9/1397 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
12 mvbiohmj igkotvch مجله 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 tmcxucns 5/9/1397 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
13 mvbiohmj igkotvch مجله 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 tmcxucns 5/9/1397 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
14 mvbiohmj igkotvch مجله 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 tmcxucns 5/9/1397 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
15 ouennqrc mxnydccp کتاب 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 oxuaukan 5/9/1397 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
16 ouennqrc mxnydccp کتاب 1 Mr. کارشناس استاندارد (استان) 1 oxuaukan 5/9/1397 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
17 محمد تحصیلی کتاب مهندسی صنایع 29 Leadership Secrets from Jack Welch.pdf سایر شرکت کربن سیمرغ شرکت کربن سیمرغ 9/8/1397 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
18 میلاد بیگی کتاب مدیریت Strategic Supply Chain Management کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) پژوهشگاه گروه پژوهشی نساجی و چرم 26/7/1396 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
19 علی قهرمانی کتاب میکروبیولوژی Essential Microbiology.pdf کارشناس استاندارد (استان) استاندارد ارومیه 04432780941 7/4/1396 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
20 علی قهرمانی کتاب میکروبیولوژی Methods in microbiology vol.31.pdf کارشناس استاندارد (استان) استاندارد ارومیه 04432780941 7/4/1396 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
21 امین عسکری کتاب پلیمر Water Soluble Polymers.PDF دانشجو دانشگاه 09177113835 27/1/1395 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
22 مهدي مالكي بيرجندي کتاب مديريت How to increase the value of your home.pdf کارشناس استاندارد (استان) بيرجند - اداره كل استاندارد خراسان جنوبي 10/1/1395 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
23 مصطفی عبدالهی دهکی کتاب نرم افزار Agile Project Management with Scrum.pdf سایر دانشگاه جامع علمی کاربردی کوشا 4/1/1395 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
24 مجید ولیزاده کتاب کد ملی استاندارد محصولات شیمیایی کد ملی استاندارد سایر QC جبال رنگ 19/12/1395 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
25 مجید ولیزاده کتاب روش ازمون برای فراورده های نفتی و ضد یخ ازمون استاندارد سایر QC جبال رنگ 19/12/1395 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
26 محمود عالیشاه کتاب استاندارد مهندسی برق AC power systems handbook.pdf دانشجو دانشگاه تهران دانشگاه تهران 13/12/1395 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
27 محمود عالیشاه کتاب استاندارد مهندسی برق AC power systems handbook.pdf دانشجو دانشگاه تهران دانشگاه تهران 13/12/1395 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
28 شیوا براهویی کتاب کتاب حقوقی امورقراردادها امورقراردادها سایر بندرعباس بندرعباس 10/11/1394 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
29 میلاد یوسفی کتاب استاندارد ico/ts86 استاندارد تهویه مطبوع سایر تهران سامسونگ 2/11/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
30 حمید اکملی کتاب آخرین استانداردهای لوله کشی مسی گازهای طبی سیستمهای لوله کشی گازهای طبی سایر تهران شرکت سامان تجهیزکهن 9/9/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
31 خسرو کاظمی کتاب گواهی تایید نمونه (Type Approval) استاندارد سایر تهران تهران 29/8/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
32 مهدی حاجیلویی کتاب میکروبیولژی Microbiology of Waterborne diseases دانشجو همدان دانشگاه ازاد همدان 27/8/1394 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
33 مهدی حاجیلویی کتاب میکروبیولژی Microbiology of Waterborne diseases دانشجو همدان دانشگاه ازاد همدان 27/8/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
34 هادی شیرزاد کتاب استاندارد 6303-1 مربوط به آسانسور درخواست کتاب 6303-1 سایر خصوصی شرکت فرازجم کناره 27/7/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
35 هادی شیرزاد کتاب استاندارد 6303-1 مربوط به آسانسور درخواست کتاب 6303-1 سایر خصوصی شرکت آسانسور فرازجم کناره 27/7/1394 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
36 لیلا محمدی کتاب استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2015 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2015 کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) تهران دفتر آموزش و ترویج 16/7/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
37 سمیه گزمه کتاب استانداردهای آب اشامیدنی استانداردهای آب آشامیدنی دانشجو بم بم 6/4/1394 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
38 حامد مرمرشاهی کتاب مهندسی مکانیک Applied Sensors.pdf.pdf دانشجو آمل دانشگاه شمال آمل 27/2/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
39 محمود رضا پیرمحمدی کتاب Design of Advanced Manufacturing Systems.pdf.pdf درخواست دانشجو زنجان شرکت ملی سرب و روی ایران 23/2/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
40 سلیمان نوروزی کتاب کنترل کیفیت کنترل کیفیت سایر سایر سایر 25/1/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
41 سلیمان نوروزی کتاب مدیریت کیفیت و قوانین و مقررات استاندارد سازی iso مدیریت کیفیت و قوانین و مقررات استاندارد سازی iso سایر سایر سایر 25/1/1394 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
42 لحیا فرحناک کتاب شیمی آلی abbreviations.PDF کارشناس استاندارد (استان) گیلان اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی گیلان 5/12/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
43 مهدی شریفانی کتاب شیمی تجزیه THE ALKALOIDS, Vol. 59.PDF سایر گرگان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 24/9/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
44 مجتبی 125 یاراحمدی کتاب مهندسی مواد Mechanics of materials سایر شرکت فولاد الیگودرز مدیر کنترل کیفیت شرکت فولاد الیگودرز 20/9/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
45 مجتبی 125 یاراحمدی کتاب مهندسی مواد Handbook of Biomaterial prope سایر شرکت فولاد الیگودرز مدیر کنترل کیفیت شرکت فولاد الیگودرز 19/9/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
46 اتابك يحيوي مجله full paper Food &chemical Toxicology کارشناس استاندارد (استان) تبریز شرکت معیار آزمای ارس 8/9/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
47 ماهرو خالقی مقدم کتاب آرایشی Handbook of cosmetic science کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده پتروشیمی 30/7/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
48 ماهرو خالقی مقدم کتاب آرایشی Harry's cosmeticology کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده پتروشیمی 30/7/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
49 ماهرو خالقی مقدم کتاب آرایشی Cosmetics, Science and technology کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده پتروشیمی 30/7/1393 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
50 محمد مهدی مجاهدی کتاب 5s 5s دانشجو گلپایگان صنعت پژوهان کیا 26/7/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
51 محمد رضا موسوی کتاب 29 Leadership Secrets from Jack Welch.pdf دانشجو نجف اباد نجف اباد 26/6/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
52 مهدي محمدي کتاب مديريت مديريت عمومي کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) مركز فناوري فناوري اطلاعات 11/6/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
53 مهدي محمدي کتاب شبكه Network+ Certification Training Guide.PDF کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) مركز فناوري فناوري اطلاعات 11/6/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
54 Saeed Kazemi کتاب نفت و گاز The Haynes Welding Manual دانشجو تهران شرکت انتقال گاز ایران 6/6/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
55 سيد حسن مساجديان کتاب استاندارهاي متريال پايپينگ ASTX دانشجو 408000 سپاه 4/6/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
56 مدير پورتال کتاب تست تست 23 دانشجو - - 24/5/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
57 رضا برزگرپاریزی کتاب مکانیک-ساخت و تولید mechanical engineering hand book سایر مس سرچشمه تعمیرات پالایشگاه 24/5/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
58 مدير پورتال کتاب jsj4 jsj4 دانشجو kgkj kgjkj 5/5/1393 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
59 مدير پورتال کتاب jsj2 jsj2 دانشجو kgkj kgjkj 5/5/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
60 مدير پورتال کتاب jsj1 jsj1 دانشجو kgkj kgjkj 5/5/1393 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
61 مدير پورتال کتاب jsj3 jsj3 دانشجو kgkj kgjkj 5/5/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
62 مهدی کمال زاده کتاب مهندسی نساجی HANDBOOK OF TECHNICAL TEXTILES سایر سمنان شرکت نساجی کویر سمنان 3/5/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
63 رضا کرزنگو کتاب Fluid Flow for Chemical Engineers.pdf نفت و گاز سایر تهران اکسون شیمی 26/4/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف Attachment
64 مدير پورتال کتاب ghfghfh ghfghfgh کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) tttttttt tttttttt 20/4/1393 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
65 مدير پورتال کتاب 213123 213123123 دانشجو 54645645 45456456 19/4/1393 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
66 سعید حسن پور کتاب برق قدرت Hvdc and facts controllers.pdf کارشناس استاندارد (استان) اردبیل اردبیل 30/6/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
67 سامان روح بخشان کتاب Welded design ± theory and practice Welded design ± theory and practice کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) ستاد تهران مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI 23/6/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
68 علی توکلی گلپایگانی کتاب سنسورها Applied Sensors سایر پژوهشگاه پژوهشکده برق و مکنیک 16/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
69 neda khatami کتاب کلید چدن راجع به استاندارد انواع نام گذاری چدن ها کلید چدن سایر فولاد فردوس فولاد فردوس 15/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
70 neda khatami کتاب راجع به لوله ها Piping Handbook دانشجو فولاد فردوس فولاد فردوس 15/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
71 neda khatami کتاب کلید چدن راجع به استاندارد انواع نام گذاری چدن ها کلید چدن سایر فولاد فردوس فولاد فردوس 15/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
72 neda khatami کتاب راجع به لوله ها Piping Handbook دانشجو فولاد فردوس فولاد فردوس 15/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
73 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 9227 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
74 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي BS EN 16343 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
75 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي BS EN 16342 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
76 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ASTM E 619 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
77 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 26602 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
78 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ASTM E 738 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
79 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 26602 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
80 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 12817 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
81 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 15110 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
82 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 11479-2 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
83 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 11794 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
84 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 18755 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
85 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 11794 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
86 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ISO 18755 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
87 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ASTM E 247 کارشناس استاندارد (استان) اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
88 فریده قدیمی مجله استاندارد بين المللي ASTM E508 دانشجو اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي 11/5/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
89 سید محمد موسوی سجاد کتاب برق الکترونیک RF_Circuit_Design.pdf سایر وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان 31/4/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
90 وحيد مرندي کتاب nanotechnology nanotechnology conetion سایر karaj farmandari 18/4/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
91 وحيد مرندي مجله مجله the TQM magazin دانشجو karaj farmandari 18/4/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
92 وحيد مرندي کتاب nanotechnology nanotechnology conetion سایر karaj farmandari 18/4/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
93 ياشار سرشت کتاب سسیب دانشجو تهران تهتران 11/4/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
94 مجيد مونسان مجله electrical handbook سایر بازنشسته دانشگاه دانشگاه امام حسين(ع) 18/3/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
95 سیدمجید میرلوحی کتاب برق قدرت سایر اصفهان شرکت برق تسلا 18/3/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
96 تست جديد جديد کتاب تستی تستی دانشجو کرج کرج 11/3/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
97 تست جديد جديد کتاب تستی تستی دانشجو کرج کرج 11/3/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
98 محمدحسن رفيعي کتاب آمار و احتمالات مهندسي دانشجو نايين توسعه و عمران نايين 9/2/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
99 محمدحسن رفيعي کتاب آمار و احتمالات مهندسي دانشجو نايين توسعه و عمران نايين 9/2/1392 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
100 فاطمه فرساد مجله چای دانشجو لاهیجان لاهیجان 31/1/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
101 فاطمه فرساد مجله چای دانشجو لاهیجان لاهیجان 31/1/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
102 فاطمه فرساد مجله چای دانشجو لاهیجان لاهیجان 31/1/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
103 فاطمه فرساد مجله black tea دانشجو لاهیجان لاهیجان 28/1/1392 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
104 zahra mahdizadeh کتاب كتاب كيمومتريكس کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) پژوهشگاه- دفتر امور پژوهشي پژوهشگاه 18/1/1392 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
105 سهیلا طبسی کتاب Polymer and rubber technology Polymer and rubber technology دانشجو دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
106 سهیلا طبسی کتاب Polymer and rubber technology Polymer and rubber technology دانشجو دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
107 سهیلا طبسی کتاب Chemical and process design handbook کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
108 سهیلا طبسی کتاب خ‍اطرات‌ چ‍رچ‍ی‍ل‌ از ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
109 سهیلا طبسی کتاب Chemical and process design handbook کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
110 سهیلا طبسی کتاب Wood coatings: theory and practice Wood coatings: theory and practice کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
111 سهیلا طبسی کتاب Engineering Measurements دانشجو دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید نشده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
112 سهیلا طبسی کتاب خ‍اطرات‌ چ‍رچ‍ی‍ل‌ از ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
113 سهیلا طبسی مجله Nordic Pulp & Paper Research Journal دانشجو دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
114 سهیلا طبسی مجله Archives of Razi Institute دانشجو دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
115 سهیلا طبسی کتاب MAPle[ م‍ی‍پ‍ل‌] ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
116 سهیلا طبسی کتاب cam design handbook کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
117 سهیلا طبسی مجله OIML BULLETIN کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
118 سهیلا طبسی کتاب cam design handbook کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
119 سهیلا طبسی کتاب Applied Multivariate Statistical Analysis کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
120 سهیلا طبسی مجله OIML BULLETIN کارشناس استاندارد (ستاد و پژوهشگاه) دفتر نوسازی و تحول اداری کرج 30/11/1390 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
121 احمد احمدی کتاب جوش سایر تبریز ساختمان 31/10/1391 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
122 احمد احمدی کتاب جوش سایر تبریز ساختمان 31/10/1391 بررسی شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف
123 بهزاد خیری کتاب استاندارد دستمال کاغذی سایر تبریز صنایع سلولوزی یوسفی افشار 9/10/1391 تائید شده تائید کردن عدم تائید عدم تائید حذف